Mersin Böcek İlaçlama - 0532 132 91 97 - Mersin Haşere İlaçlama

Mersin Böcek İlaçlama - Sağlıklı Günler Sunuyoruz - 0532 132 91 97
Mersin Böcek İlaçlama - 0532 132 91 97 - Mersin Haşere İlaçlama

SGS Böcek İlaçlama (Sağlıklı Günler Sunuyoruz)


  MİCROSOFT WİNDOWS TERİMLERİ (5)

  Paylaş

  alpergökçehan

  Mesaj Sayısı : 30
  Usta : 90
  Kayıt tarihi : 19/07/09
  Yaş : 38
  Nerden : mersin

  MİCROSOFT WİNDOWS TERİMLERİ (5)

  Mesaj tarafından alpergökçehan Bir 24th Temmuz 2009, 19:53

  foreground (önalan). ekranda aktif pencerenin kapladığı alan.

  foreign key (yabancı anahtar). Ana tablodan gelen ana anahtara karşılık ilgili alt tablolardaki alan. İlişkisel bütünlük kuralı gereği her yabancı anahtar diğer tabloda bir ana anahtarı işaret eder.

  forest (orman). Bir ya da daha çok Active Directory ağacının yer aldığı alan. Forest içindeki bütün domainler ortak veritabanını kullanırlar.

  format (biçim). Bir metnin renk, yazı tipi, paragraf düzeni vb. özelliklerle düzenlenmesi.

  free space (boş alan). Diskte yeni bölümler (partition) yaratmak için kullanılan kullanılmayan ve formasız alanlar.

  foreign key (yabancı anahtar). FK. Aynı ya da diğer bir tablodaki primary key değeri ile eşleşen kolon ya da kolon bileşeni.

  fully qualified domain name (FQDN). Domain içindeki yeri itibariyle tam olarak bir domaini belirten domain adı. Örneğin. Bilgisayar1.sirket.com, bir bilgisayarı gösteren tam bir domain adıdır.

  function (fonksiyon). Bir birim olarak işletilen komut kümesi. Bir ad ile ve gerekirse giriş parametreleriyle çalıştırılan fonksiyonlar belli bir işlemi yerine getirirler.

  global group (global grup). Domain'in tüm üyelerinde geçerli olan gruplar.

  Global Catalog (global katalog). Her domainden bir kısım kendi domaininin de bütün nesnelerini içeren Windows 2000 için özel bir domain controller. Active Directory sistemi içinde domain controller olan ilk server global katalog olur.

  globally unique identifier (GUID). Tek olarak üretilen 16-bayt bir değer. Zamanı ve bir sıra numarasını içerir ve belli bir aygıtı ya da nesneyi tanımlamak için kullanılır.

  Group Policy (grup politikaları). Programların, network kaynaklarının ve işletim sisteminin çalışmasını kontrol altına alan düzenlemeler. Grup politikaları bir kullanıcıya, gruba, OU'ya ya da domaine uygulanırlar.

  Group Policy object (grup politikası nesnesi). Grup politikalarını oluşturmak için kullanılan ve birden çok grup politikası düzenlemesini içeren düzenleme.
  grant (izin vermek). Kullanıcıya bir işlemi yapmak için izin vermek.

  group (grup). Belli sayıda kullanıcıdan oluşan bir grup. Yerel ve global olmak üzere belli işlemleri yapmak için gruplar tanımlanır. Program ya da dokümanlardan oluşmuş bir küme.

  hard disk (sabit disk). Sistem içinde yerleştirilmiş ve kendi sürücüsü içinde sabit olarak yer alan disk.

  hardware (donanım). Bilgisayarın fiziksel kısımları. Klavye, monitör, kartlar, kablolar vb.

  Hidden Text (Gizli Metin). Seçilen metni görüntülemenize ya da gizlemenize izin veren bir karakter biçimidir. Bu işlem, gizlenecek alan seçildikten sonra, Format (Biçim) menüsündeki, Font (Yazıtipi) komutu, Hidden Text (Gizli Metin) onay kutusu ile gerçekleştirilir. Word gizli metnin altını, noktalı çizgi ile çizer.

  hierarchical namespace (hiyerarşik ad alanı). DNS ad alanı gibi nesnelerin bir biriyle ilgili oldukları ya da bağlı oldukları adlandırma sistemi.

  home directory (kendi dizini). Bir kullanıcın kendi dosyalarına sahip olduğu dizini.

  icon (simge). Program, uygulama, disk sürücü, grup vb. öğelerin küçük çizimsel biçimleri.

  import computer (alan bilgisayar). Bir export server'dan bilgilerin ana kopyalarını alan bilgisayar.

  identifier (tanımlayıcı). Bir database nesnesinin adı. Bir tanımlayıcı 128 karakter uzunluğunda olabilir.

  identity column (identity kolonu). Değeri otomatik olarak artan bir kolon.

  Infrared Data Association (IrDA). Infrared aygıtlar arasında veri transferi için kullanılan ağ protokolü.

  infrared device (infrared aygıt). Infrared ışıkla çalışan aygıtlar. Yazıcı vb.

  inheritance (miras, etkilenme). Bir nesnenin mevcut (üst) nesnelerden etkilenmesi. Nesneler yaratırken ve yönetimini delege ederken göz önünde bulundurulacak şeylerden birisi de inheritance (miras ya da üst düzeyden otomatik olarak alına haklar ya da düzenlemeler) dir. Bir OU içinde bir OU yaratırsanız, yeni OU bütün özelliklerini üst seviyeden alır. İşte bu işleme inheritance (miras) denir. Bu etkilenme yönetim amacına uygun olarak kullanılmalıdır. Örneğin merkezi politikaları yukarıdan aşağıya uygulamak gibi.

  insertion point (ekleme noktası). Yazı ortamında metne ekleme yapılacak yer.

  installable filesystem (yüklenebilir dosya sistemi). Windows 95 ve Windows NT tarafından desteklenen dosyalama sistemi.

  interface (arabirim, arayüz). İki ayrı sistem arasında ilişki kuran birim.

  interrupt (kesme). Bir işlemin yapılmasını sağlayan donanım sinyali.

  Internet. Genel amaçlı ve uluslararası bir bilgisayar ağı. 1960'lı yıllarda geliştirilen Internet ağı bugün milyonlarca kişinin kullandığı yaygın bir ağdır. Firmalar ve şahıslar eğitim, ticari, bilgi verme, bilimsel ve genel alanlarda kullanılır.

  Intranet. Internet teknolojilerinin şirket ya da organizasyon içinde etkin iletişim ve bilgi akışı için kullanımıdır.

  IntelliMirror. Windows 2000 özelliği. Kullanıcıların kendi masaüstü ve yazılım düzenlemelerini her yerde ve her zaman kullanmalarını sağlayan teknoloji.

  Internet Information Services (IIS). Microsoft Windows 2000 Server içinde hazır olarak yer alan bir Web server yazılımdır. Web sitesi, Web uygulaması ve Web kümeleri (cluster) yaratmayı sağlar. Belgeleri paylaştırmak ya da belgelere intranet ya da Internet yoluyla ulaşmak için kullanılan bir üründür.

  IP address (ip adresi). Ağ üzerinde bir bilgisayarı ya da aygıtı tanımlamak için kullanılan 32-bit adres.

  job (iş). Bir ya da daha fazla adımdan oluşan yönetim eyleminin yapılması.

  join (bağlantı). İki ya da daha fazla tablo arasında bir bağlantı oluşturularak bir sonuç setinin oluşturulması.

  kernel (çekirdek). İşletim sisteminin temeli. En alt düzey fonksiyonlar ve bellek yönetiminin yapıldığı yer.

  key (anahtar). Bir tablo içinde bir satırı tek olarak (unique) tanımlayan bir kolon. Bakınız: Primary key.
  latency (gecikme). Değişikliğin karşı tarafa yansıması için geçen süre.

  legacy (diğer). Kullanılmakta olan tüm (diğer) donanım birimlerini gösterir. Plag-and-Play teknolojisine uymayan bütün donanım birimleri (eski) legacy olarak adlandırılırlar.

  linked server (bağlanılan server). Diğer bir server gibi kullanılan bir OLE DB data kaynağı.

  list box (liste kutusu). Genellikle dizin ve dosya adlarını içeren listeleyen kontrol.

  local group (yerel grup). Bir ya da daha çok bilgisayardan oluşan ve kendi bilgisayarının kaynaklarının yönetiminde kullanılan gruplar.

  local printer (yerel yazıcı). Bilgisayarın çıkışına doğrudan bağlanan yazıcı.

  local variable (yerel değişken). Atanmış bir değeri olan kullanıcı-tanımlı bir değişken. Yerel bir değişken DECLARE deyim ile tanımlanır. İlk değeri de SELECT ya da SET deyim ile verilir.

  lock (kilit). Çok kullanıcılı ortamda aynı kaynağa erişimin kısıtlanması.

  logical operators (mantıksal operatörler). WHERE deyimiyle arama işlemlerinde kullanılan AND, OR ve NOT gibi operatörler.

  login-ID. Server'a giriş yapan kullanıcı.

  logon script. Kullanıcının sisteme girmesiyle birlikte otomatik olarak işletilen dosyalar.

  Main Document (Ana Belge). Main Document (Ana Belge), Mail Merge (Adres-Mektup Birleştirme) birleştirme işleminde, birleştirilmiş belgenin her kopyasında aynı kalan metin ya da grafikleri içerir. Örneğin, yılbaşında göndereceğiniz tebriklerde metin içeriği hep aynı kalır, bunun yanında kişiler ve adresler (veriler) değişir. Burada aynı kalan metinler Main Document (Ana Belge) oluşturur.

  main directory (ana dizin). Sabit disk içinde bütün dizinleri içeren dizin (kök).

   Forum Saati 17th Aralık 2018, 16:30