Mersin Böcek İlaçlama - 0532 132 91 97 - Mersin Haşere İlaçlama

Mersin Böcek İlaçlama - Sağlıklı Günler Sunuyoruz - 0532 132 91 97
Mersin Böcek İlaçlama - 0532 132 91 97 - Mersin Haşere İlaçlama

SGS Böcek İlaçlama (Sağlıklı Günler Sunuyoruz)


  MİCROSOFT WİNDOWS TERİMLERİ (7)

  Paylaş

  alpergökçehan

  Mesaj Sayısı : 30
  Usta : 90
  Kayıt tarihi : 19/07/09
  Yaş : 38
  Nerden : mersin

  MİCROSOFT WİNDOWS TERİMLERİ (7)

  Mesaj tarafından alpergökçehan Bir 24th Temmuz 2009, 20:01

  primary partition (ana bölüm). Diskin işletim sistemi tarafından işaretlenen bölümü Bir diskte maksimum dört bölüm bulunur. Eğer ek bir bölüm varsa bu üç olur.

  process (program). Çalışmakta olan bir uygulama, program.

  program. Belli bir işlevi olan komut dizisi.

  primary key (ana anahtar). PK. Bir tablo içindeki bir satırı tek olarak (unique) tanımlayan kolon ya da kolonlar bileşimi.

  property (özellik). Bir nesnenin renk, yer vb. durumlarını açıklayan bilgileri.

  protected mode (korumalı kip). Intel 386 mikroişlemcinin bellek kontrolü yaparak adresleri, giriş/çıkış kapılarını, fonksiyon çağırmalarını yönettiği bir işletim biçimi. Bir uygulamanın korumalı kipte çalışması; uygulamanın sanal bellek alanlarından yararlanması anlamına gelir.

  protocol (protokol). İki (yazılım) biriminin birbiriyle iletişiminin tanımlanması. Ağ üzeride iki bilgisayarın kullandığı dil.

  publish (yayınlama). Verilerin replikasyon için hazırlanması. Windows 2000 Server ve Internet Information servisleri belgelerin Intranet ve Internet ortamında yayınlanması sağlar. Windows 2000 yayınlama için WebDAV (HTTP/1.1 için yeni bir ekleme), Microsoft FrontPage Server Extensions ve FTP teknolojilerine sahiptir.

  query (sorgu). Tablolardaki saklı verilerin üzerine kurulmuş sorgular. Sorgular tablolarda yer alan verilerden istenilen verilerin seçilmesini sağlarlar.

  Microsoft Terimlerinin Anlamları ve Açıklamaları 4 :

  recordset. Sorgu sonucunu içere nesne.

  redirector (gönderici). İstemci tarafından bir dosya istediğini kabul eden ve dosyayı ağ içinde istenilen yere gönderen yazılım.

  registry (sistem veritabanı). Sistem bilgilerinin yer aldığı ve Windows NT tarafından kullanılan, donanım ve yazılım birimleri hakkında bilgi içeren veri tabanı.

  real mode (gerçek kip). Uygulamaların bellekte tek başına (global) olarak çalışması biçimi. Bkz. Protected-mode.

  relational database (ilişkisel veritabanı). Tabloların aralarındaki ilişkiler temelinde kullanıldığı bir veritabanı sistemi.

  relationship (ilişki). İki tablonun ortak kolonları arasındaki bağlantı.

  remote proceduer call (uzak işlem çağrısı) . Dağıtılmış uygulamaların network ortamındaki bilgisayarlarda çalışmasını sağlayan mesaj-geçirme sistemi.

  Replication (replikasyon). Verilerin çok sayıda bilgisayar arasında senkronize edilmesi. Windows 2000 replikasyon işleminde Active Directory veritabanı domain kontroller arasında kopyalanır.

  Repository. Microsoft Repository. Automation nesnelerine erişim sağlayan sistemi. Microsoft Repository, TDS paketlerinin saklanması için ilişkisel database bileşenleri içerir.

  resource (kaynak). Ağ üzerinden yararlanılabilen bir nesne.

  resource arbitrator (kaynak tanımlayıcı). Plug-and-Play teknolojisinde donanım birimlerinin gereksim duydukları kaynakları yöneten birim.

  result set (sonuç seti). Bir SELECT deyim ile elde edilen bilgiler.

  rule (kural). Sütuna ne tür veri girişi yapılacağını belirten tanımlamalar. Alfabetik veri girişi ya da sıfırdan büyük veri girişi gibi.

  revoke (izini almak). Verilmiş bir izini almak.

  row (satır). Bir tabloda yer alan ve bir birim (kayıt) olarak işlenen veriler.

  rule (kural). Bir kolona ya da kullanıcı-tanımlı data tipine bağlı olarak kullanılan ve veri girişini kontrol eden tanımlamalar.

  screen saver (ekran koruyucusu). Belli bir süre klavyeye ya da fareye dokunulmadığı zaman aktif hale geçerek ekranda bir resmin ya da şeklin hareket ettirilmesi.

  script. Windows 2000 ortamında kod yazma. Windows 2000, Windows Script Host ile Visual Basic Scripting Edition (VBScript) ya da Jscript ile yazılan scriptleri destekler. Script çalıştırıldığında önce kendisini script engine'e kaydeder. VBScript, Visual Basic gibi bir programlama dilir. Visual Basic® Scripting Edition (VBScript) olarak bilinir. Windows Script Host üzerinde çalışır ve yönetim işlemleri için kullanılır. Notepad gibi ortamlarda yazılan scriptler .vbs uzantılı olur ve üzerine çift tıklanarak çalıştırılır.

  scroll (kaydırma). Pencereye sığmayan belgenin aşağı/yukarı ve sağa/sola kaydırılarak tamamının görüntülenmesi.

  scroll bar (kaydırma çubuğu). Pencerelerin sağında ve altında bulunan ve üzerindeki oklar yardımıyla pencere alanından büyük olan belgelerin görüntülenmesini sağlayan araçlar.

  schema (şema). Nesne kümesi. Windows 2000'de Active Directory şeması nesne class bilgilerini içerir. Active Directory şema bilgileri dinamik olarak güncellenir.

  Section (Bölüm). İçinde belirli sayfa biçimlendirmelerini ayarlayabileceğiniz, belge parçasıdır. Satır numaralandırma, sütun sayısı, üstbilgi ve altbilgi gibi özellikleri, belli bir metin alanı için değiştirmek istediğinizde, yeni bir Section (Bölüm) yaratmanız gerekir. Siz Section (Bölüm) sonları belirlemediğiniz sürece, Word, belgeyi tek bir Section (Bölüm) olarak oluşturur.

  security log (güvenlik defteri). Kullanıcıların Audit düzenlemeleri temelinde güvenlik ile ilgili işlemlerin takip edildiği kayıtlar.

  server (hizmet birimi). Ağın yöneten ve ağ kaynaklarını diğer bilgisayarlara (client) sunan ana bilgisayar.

  server manager. Domain, workgroup ve bilgisayarların kontrolünü sağlayan program.

  service (servis). Dosya ve aygıt paylaşımları için gerekli hizmetleri yükleyen yazılımlar. Özel fonksiyonları olan API'ler.

  share (paylaşım). Kaynakların (dizin, yazıcı, vb) network'ün kullanımına açılması.

  shortcut (kısayol). Bir nesneye ulaşmanın alternatif (kısa) yolu.

  shortcut key (kısayol tuşu). Bir komut ya da işlemin yerine getirilmesini sağlayan tuşlar.

  site (site). Active Directory serverlarının yer aldığı bir ağ ortamı. Active Directory tasarımında bir site aralarında hızlı bir bağlantı olan bir TCP/IP subneti anlamına gelir.

  [b]site link[b]. Siteler arasındaki iletişimi temsil eden nesne.

  software (yazılım). Program, işletim sistemi gibi bilgisayarların çalışmasını sağlayan ve kullanıcıların belli sorunlarını çözen elemanlar.

  Source Document (Kaynak Dosya). Bir nesnenin geldiği ya da bir uygulamanın nesneyi yaratmak için kullandığı dosyadır. Bir kaynak dosyadaki bilgileri değiştirdiğinizde, nesnenin bağlı olduğu dosyada bilgiler de otomatik olarak güncellenir.

  status bar (durum çubuğu). Genellikle pencerelerin en alt satırında bulunan ve o anki duruma ilişkin bilgileri içeren alan.

  stored procedure. Transact-SQL dilinde ve SQL Server'da komut satırlarından kullanılmak üzere hazırlanmış deyimler.

  subdirectory (altdizin). Bir dizinin içinde yer alan dizin.

  subnet (alt network). Birbiriyle doğrudan iletişim kurabilen bilgisayarlardan oluşan bir yerel bilgisayar ağı.

  synchronize (zaman uyumlaştırma). Domain veritabanının diğer domain kontrol birimlerine çoğaltılması.

  system partition (sistem bölümü). NT'nin yüklenmesi için donanıma özel dosyaları içeren disk bölümü.

  taskbar (görev çubuğu). Açılmış (aktifleştirilmiş) uygulamaları gösteren alan.

  text file (metin dosya). Sayıları ve karakter bilgileri içeren bir ASCII dosya.

  thread (iş parçacığı). Bir programın işletilebilir bir parçası.

  title bar (başlık çubuğu). Pencerelerin en üstünde ve pencere uygulamasının adını yazılı olduğu satır.

  transaction (işlem bilgisi). Bir grup olarak bir işlemi yerine getiren database işlemleri.

  transaction log. Değişikliklerin kayıtlarının yapıldığı database dosyası. Transaction log dosyası otomatik kurtarma işlemi için kullanılır.

  tree (ağaç). Hiyerarşik gösterim biçimi. Sabit diskte yer alan dizinlerin hiyeyarşik biçime (iç içe) gösterilmesi.

  trigger (tetikleyici). Bir tabloya belli bir değer girildiğinde işletilecek deyimlerini kapsar. Örneğin bir fatura kaydının girilmesi sonucunda stok ve cari hesap güncellemelerinin yapılaması gibi.

  Unicode. Harfler, rakamlar ve simgelerden oluşan ve 65000 olası değer alabilen karakter seti.

  user account (kullanıcı kaydı). Kullanıcı hakkında bütün bilgileri içeren kayıt. Kullanıcının adı, parolası vb bilgileri içerir.

  user profile (kullanıcı profil dosyası). Kullanıcı temelli ortam bilgilerini içeren dosya.

   Forum Saati 17th Aralık 2018, 17:33