Mersin Böcek İlaçlama - 0532 132 91 97 - Mersin Haşere İlaçlama

Mersin Böcek İlaçlama - Sağlıklı Günler Sunuyoruz - 0532 132 91 97
Mersin Böcek İlaçlama - 0532 132 91 97 - Mersin Haşere İlaçlama

SGS Böcek İlaçlama (Sağlıklı Günler Sunuyoruz)


  SIK GÖRÜLEN 10 GÜVENLİK AÇIĞI (2)

  Paylaş

  alpergökçehan

  Mesaj Sayısı : 30
  Usta : 90
  Kayıt tarihi : 19/07/09
  Yaş : 38
  Nerden : mersin

  SIK GÖRÜLEN 10 GÜVENLİK AÇIĞI (2)

  Mesaj tarafından alpergökçehan Bir 24th Temmuz 2009, 19:24

  7. Güncellemeleri Yapılmamış Web Sunucusu
  Açıklama :
  Birçok kurum, ağlarında bulunan web sunucu yazılımlarını düzenli olarak
  güncellememektedir. Microsoft IIS veya ASF Apache web sunucu yazılımların eski
  sürümleri birçok güvenlik açığı barındırmaktadır. Web sunucularının düzenli
  güncellenememesinin sebeplerinden en önemlisi, bu yazılımların parçası olduğu ticari
  ürünlerin kullanılıyor olmasıdır. Web sunucuda yapılacak sürüm değişikliği veya
  güncellemeler, ürün firması tarafından desteğin kesilmesine neden olabilmektedir. Her
  iki web sunucusunda da saptanan güvenlik açıkları, web sunucusunun servis dışı
  kalmasına veya tüm sunucunun ele geçirilmesine neden olmaktadır. Önceden
  belirlenmiş yapılandırma ile kurulan web sunucuları, gerekli olmayan birçok bileşeni
  bünyelerinde barındırmakta ve gelecekte bu bileşenlere ait ortaya çıkabilecek güvenlik
  açıklarından etkilenebilmektedir.
  Çözüm Önerileri :
  Web sunucu yazılımların düzenli güncellenmeleri oldukça önemlidir, ayrıca gerekli
  olmayan tüm bileşenler (WebDAV, HTTP Trace, Frontpage Uzantıları, Yazıcı desteği,
  Index oluşturma desteği ve örnek CGI uygulamaları) sistemden çıkarılmalıdır. Böylece
  gelecekte söz konusu bileşenler için duyurulacak güvenlik açıklarından
  etkilenilmeyecektir. Microsoft IIS web sunucusu için Microsoft URLScan aracı
  kullanılmalı ve tüm web istekleri içeriklerine göre süzülmelidir. Microsoft IIS veya ASF
  Apache’nin parçası olduğu ticari ürünler kullanılıyor ve güncellemeler yapılması
  durumunda üretici firmanın desteğinin kesilmesi söz konusu ise alternatif yöntemler
  kullanılmalıdır. Bir ters proxy aracılığıyla güvenlik açığı barındıran web sunucusuna
  doğrudan erişimin kısıtlanması, uygulama katmanında kullanılabilecek içerik denetim
  sistemleri, uygulama güvenlik duvarları veya saldırı tespit sistemleri verimli sonuçlar
  üreten çözümlerdendir.

  8. İşletim Sistemi ve Uygulamaların Standart Şekilde Kurulması
  Açıklama :
  İşletim sistemleri ve uygulamalar temel kullanım standartları doğrultusunda öntanımlı
  bir yapılandırma ile kurulmaktadırlar. Öntanımlı yapılandırma, etkin kullanımda
  gerekmeyecek birçok desteği içermekte ve ürünün kullanımının kolaylaştırılması için
  sunulmaktadır. İşletim sistemi ve uygulamaların öntanımlı kurulumlarında kolay tahmin
  edilebilir şifreler, güvenlik açığı içermekte olan bileşenler ve örnek uygulamalar kolay
  kurulum sebebiyle tercih edilmektedir. Bu şekilde kurulan işletim sistemi ve
  uygulamalar genel özelliklere sahip olmakta, yayınlanmış ve kullanılmayan
  bileşenlerinde içermekte olduğu güvenlik açıklarından etkilenmektedir. Yazılımlarda
  bulunan yayınlanmış güvenlik açıkları, kullanımlarının güvenlik tehditi içerebileceği
  öngörülmemiş uygulamalar ve gerekli olmayan servisler sonucu, sistemin tamamen ele
  geçirilmesi veya servis dışı bırakılması mümkün olmaktadır.
  Çözüm Önerileri :
  İşletim sistemi ve uygulama kurulumlarında, kurulum seçenekleri özelleştirilmeli,
  yönetim şifreleri zor tahmin edilebilir olmalı, gerekli olmayan servisler durdurulmalı ve
  örnek uygulamalar sistemden çıkarılmalıdır. Ürün geliştiricisi tarafından sağlanan tüm
  güvenlik yamaları ve yapılandırma önerileri yazılımlara uygulanmalıdır. Kurulumlarda
  minimalist bir yaklaşım belirlenmeli ve gerekli olmayan tüm erişim yetkileri
  kısıtlanmalıdır. Ayrıca düzenli olarak üretici tarafından yayınlanmış güvenlik duyuruları
  ve güncel güvenlik e-posta listeleri takip edilmeli, yönergeler izlenmelidir.

  9. Hatalı Yapılandırılmış Saldırı Tespit Sistemleri
  Açıklama :
  Saldırı tespit sistemleri etkin güvenlik için vazgeçilmez uygulamalardır; ancak hatalı
  yapılandırılmaları durumunda saldırganların ağ iletişimini aksatabilmesi için en önemli
  araçlardandır.
  Tespit edilen saldırılara kontrolsüz tepkiler verilmesi durumunda,
  • saldırganlar saldırı tespit sisteminin türünü ve özelliklerini saptayabilir,
  • çokça yapılan saldırı ile kayıt veritabanlarını doldurabilir,
  • sunuculara yönelik servis engelleme saldırısı yapabilir,
  • ağda gereksiz veri trafiği oluşturabilir,
  • saldırılarını gizleyebilir,
  • sahte saldırılar ile kritik görevdeki yönlendirici ve alan adı sunucularına erişimi
  kesebilir
  • veya güvenlik duvarı aracılığıyla saldırgan engelleme yapılıyor ise güvenlik
  duvarının kural tablosunu taşırabilir.
  Öntanımlı yapılandırmalarda, saldırı tespit sistemleri saldırı önleme yapmamaktadırlar,
  ancak optimizasyon yapılmamış birçok sistemde kontrolsüz olarak saldırı önleme
  yapılmaktadır. Güncelleme ve tanımlamaları doğru yapılmamış, güncel yamaları
  uygulanmamış sistemlerde, farklı veri ve iletişim türleri seçilmesi durumunda saldırı
  tespit edilememektedir.
  Çözüm Önerileri :
  Ağ üzerinde bir süre saldırı tespit sistemi izleme durumunda çalıştırılmalı ve gelen veri
  trafiği türüne bağlı olarak saldırı tespit sistemi kural ve tepki optimizasyonu
  yapılmalıdır. Saldırı tespit siteminin saldırı türlerine göre tepki vermesi sağlanmalı,
  zorunlu kalmadıkça tepki üretilmemelidir. Güvenilir sistemler tanımı oluşturulmalı,
  önemli yönlendiriciler ve alan adı sunucuları ile kritik güvenlik sistemleri güvenilir olarak
  tanımlanmalıdır. Tepkiler öncelikle ICMP/TCP/UDP paketleri ile üretilmeli, çok sayıda
  saldırı olması durumunda tek bir işlem olarak ele alınmalı ve sürekli saldırılarda
  saldırgan sistem güvenlik duvarı tarafından engellenmelidir. Paket ve iletişim analiz
  seçenekleri için önerilen yama ve yardımcı yazılımlar kullanılmalı, ürün geliştiricilerinin
  hazırlamış oldukları rehber dökümanlarla karşılaştırılarak yapılandırmalar gözden
  geçirilmelidir.


  10. Güvenlik Duvarı Tarafından Korunmayan Sistemler
  Açıklama :
  Güvenlik duvarları, kurumların güvenlik sürecinde en önemli bileşenlerdendir. Doğru
  yapılandırılmamış veya tasarım hatası içermekte olan güvenlik duvarları, istenen
  güvenlik seviyesini sağlayamamaktadır. Özel istemci veya sunuculara verilmiş sınırsız
  erişim hakları, güvenlik duvarının önünde bulunan sunucu ve istemciler ile erişim
  denetim kuralları özelleştirilmemiş güvenlik duvarları, saldırganların kurum ağına
  sınırsız olarak erişimine imkan tanımaktadır. Yayınlanmış güvenlik açıklarının takip
  edilmemesi veya yapılandırma hatası sonucu güvenlik duvarı tarafından korunmayan
  bir sistem, saldırganın kurum ağına girebilmesi için atlama noktası olabilmektedir.
  Çözüm Önerileri :
  Güvenlik duvarı tasarımı yapılırken, kurum ağında bulunan ve Internet üzerinden
  hizmet sunacak sistemler DMZ bölümüne taşınmalı, yönlendirici ile güvenlik duvarı
  arasındaki ağa fiziksel giriş imkanları önlenmeli ve güvenlik duvarı üzerinde düzenli
  kontroller yapılarak, özel haklar sağlayan kurallar devre dışı bırakılmalıdır. Özel
  amaçlar için güvenlik duvarının dışına yerleştirilmesi gereken sistemlerin,
  yapılandırmaları özelleştirilmeli, gerekmeyen servisler durdurulmalı, güvenlik yamaları
  tamamlanmalı ve güvenlik duvarı üzerinden ağa erişimlerinde hiçbir özel erişim kuralı
  belirlenmemelidir.

  SONUÇ :
  Raporda yer alan açıklanmış güvenlik açıkları hatalı programlama, hatalı yapılandırma ve
  güncelleme yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Güvenlik göz ardı edilerek, işlevsellik ve
  hız temelli yapılan işlemler, beraberinde çok sayıda güvenlik açığını getirmektedir. Özellikle
  sistem ve uygulama yapılandırma sürecinde birçok ürün ve uygulamanın özel yetkiler için
  değiştirilmesi, özel izinler tanımlanması, kontrolsüz tepkiler üretilmesi ve örnek uygulamaların
  sistemde bırakılması ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu güvenlik açıklarının kullanılması
  sonucunda kurumsal ağda birçok yetki kazanılabilmekte ve ağ kaynakları yerel kullanıcılar ile
  eşit biçimde kullanılabilmektedir.
  Her güvenlik açığının altında çözüm önerileri ve bazı referans dökümanlar yer almaktadır. Bu
  şekilde birçok güvenlik problemine karşı korunma sağlanması mümkün olabilecektir. Kapsamlı
  bir korunma için kullanılmakta olan güvenlik uygulamaları incelenerek en iyi verim alınacak
  biçimde yapılandırılmalı, sunucu ve uygulamaların öntanımlı yapılandırmaları özelleştirilmeli,
  şifre politikası oluşturulmalıdır. Ayrıca günümüzde çokça kullanılan kablosuz ağlar, sanal özel
  ağlar ve web temelli uygulamaların yapıları incelenmeli, güvenlik seviyeleri arttırılmalı ve
  sistem kaydı tutulması sağlanmalıdır.
  Güvenlik seviyesinin düzenli olarak izlenmesi, sunucu yazılımlarının güvenlik açıklarının takibi,
  zaman içerisinde oluşabilecek güvenlik açıklarına karşı korunma ve bilinmeyen güvenlik
  tehditlerinin analizi için düzenli olarak güvenlik denetimi yaptırılmalıdır. Internet ve Intranet
  üzerinden yapılabilecek denetimler ile veritabanı sunucuları, yerel ağda bulunan cihazlar,
  istemci sistemlerinin yapılandırması ve Internet üzerinden paylaşılan kaynakların güvenliği
  analiz edilebilecektir.

   Forum Saati 17th Aralık 2018, 16:37