Mersin Böcek İlaçlama - 0532 132 91 97 - Mersin Haşere İlaçlama

Mersin Böcek İlaçlama - Sağlıklı Günler Sunuyoruz - 0532 132 91 97
Mersin Böcek İlaçlama - 0532 132 91 97 - Mersin Haşere İlaçlama

SGS Böcek İlaçlama (Sağlıklı Günler Sunuyoruz)


  MİCROSOFT WİNDOWS TERİMLERİ (6)

  Paylaş

  alpergökçehan

  Mesaj Sayısı : 30
  Usta : 90
  Kayıt tarihi : 19/07/09
  Yaş : 38
  Nerden : mersin

  MİCROSOFT WİNDOWS TERİMLERİ (6)

  Mesaj tarafından alpergökçehan Bir 24th Temmuz 2009, 19:57

  main memory (ana bellek). Programların ve verilerin geçici olarak yer aldığı ve işlemlerin yapıldığı bellek alanı.

  mandatory user profile (zorunlu kullanıcı profili). Kullanıcıların zorunlu olarak uyacakları profil dosyaları.

  Master Boot Record (MBR). Bir sabit disk üzerindeki ilk sektör. MBR disk için partition tablosunu içerir.

  maximize (ekranı kaplama). Pencerenin masaüstünü kaplayacak biçimde en büyük boyutlarına getirilmesi.

  memory(bellek). Bilgi ve programlar için geçici saklama alanı.

  menu (menü). Uygulama pencerelerinde yapılacak işlemleri tanımlayan işlem grupları.

  menu bar (menü çubuğu). Mönü adlarının dizili olduğu ve genellikle pencerelerin ikinci çubuğu.

  Merge Fields (Birleştirme Alanları). Mail Merge (Adres mektup birleştirme), Main Document (Asıl Belge) içine eklediğiniz birleştirme alanları, seçilmiş veri kaynağından alınan bilginin nereye ekleneceği konusunda Word'e yol gösterir. Birleştirme alanları eklemek için, Mail Merge (Adres Mektup Birleştirme) araç çubuğunda, Insert Merge Field (Birleştirme Alanı Ekle) düğmesini tıklamalısınız.

  Microsoft Repository. Automation nesnelerine erişim sağlayan sistemi. Microsoft Repository, TDS paketlerinin saklanması için ilişkisel database bileşenleri içerir.

  Microsoft Management Console. Yönetim araçlarını bir araya getiren bir araçtır. MMC içindeki bu araçlar konsol olarak adlandırılır. Konsollar snap-in olarak adlandırılan araçları içerirler.

  Microsoft Network. The Microsoft Network (MSN), dünya çapındaki bilgisayar kullanıcıları birliğine kolay ve ucuz erişim sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. MSN'e erişim bir Windows 95 özelliğidir MSN, işletim sistemiyle mükemmel biçimde birleştirilmiştir. MSN'i kullanarak, dünya üzerinde insanlarla haberleşebilir; son haberleri, spor, hava ve parasal bilgileri okuyabilir; teknik sorularınıza yanıt bulabilir; binlerce program arasından istediklerinizi yükleyebilir; Internet'e bağlanabilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz.

  mirror set (ikiz set). Windows NT 4.0 ve diğer eski işletim sistemlerinde mirror (disk ikizleme) işlemi mirror setlerle yapılmaktaydı. Windows 2000'de mirror setler yerini mirrored volüme bıraktı. Mirrored volümler bir sabit diskin diğer bir sabit disk ile yedeklenmesidir. Diğer bir deyişle veriler iki diske birden yazılarak, disklerden birisinin arızalanması durumunda diğer diskin kullanılmasını sağlar.

  mirrored volume (ikiz volüm). Windows 2000 Server üzerinde mirrored volüm yaratmak için en azından iki dinamik disk kullanılır. Mirrored volümler hata toleransına sahiptir. Bu arada mirrored volümler extended ya da striped olamazlar. Mirrored volüm yaratıldıktan sonra iki disk tek bir sürücü harfi ile kullanılır.

  microprocessor (mikroişlemci). Bilgisayarın ana işlem birimi. Aritmetik, mantık işlemlerini ve belli sayıda komutu yerine getiren yongalar.

  minimize (simge durumuna getirme). Pencerenin masaüstünde görünmeden görev çubuğunda yer alması.

  MMC. Microsoft Management Console. Yönetim araçlarını bir araya getiren bir araçtır. MMC içindeki bu araçlar konsol olarak adlandırılır. Konsollar snap-in olarak adlandırılan araçları içerirler.

  MMC snap-in. MMC içine eklenen araçlar. Örneğin Active Directory Users and Computers aracı MMC içine eklenerek gerek durulduğunda bir MMC ortamından diğer yardımcı programlarla birlikte kullanılır.

  mode (kip). İşletim sistemi, sürücü ya da bir yazılımın çalışma biçimi. Yazılımın çalışma kipi işletim sistemi kaynaklarını, bellek ve işlemci kullanımı ile ilgilidir. Bkz. Protected mode.

  modem. Bilgisayarın telefon hatları üzerinden birbirlerine bilgi iletmesini sağlayan aygıt.

  mouse (fare). İşaretleme aygıtı. Düğmelerine basarak nesneleri seçer. Fare bir nesneyi bir yerden bir yere de sürükleyebilir.

  multimedia (çoklu ortam). Ses, çizim ve video gibi değişik ortamlardaki verilerin birlikte kullanılması. Windows 95 multimedya özelliklerine sahip bir işletim sistemidir.

  multimaster replication (çok asıllı replikayon). Bürün domain kontroller bilgisayarların directory bilgisini güncelleyebildiği replikasyon. Windows 2000 Active Directory replikasyonu bu şekilde çok asıllı bir replikasyon işlemidir.

  multi-tasking (çok-görevlilik). Bir çok uygulamanın (programın) aynı anda çalıştırılması. Windows NT öncelikli çok görevliliğe sahip bir işletim sistemidir. Bkz. pre-emptive multitasking.

  mutex. Mutual Exclusion Service.

  mutual exclusion service. Bir komut sürecinde sadece bir iş parçacığının (thread) çalışmasını sağlayan bir yazılım tasarım tekniği.

  named pipe. İşlemler arası iletişim mekanizması.

  name resolution (ad çözümleme). Sayısal IP adresi değerlerinin karşılığı olan domain adlarını bulmak ay da tam tersi.

  network (ağ). Birden çok bilgisayar ve çevre biriminin ortak kullanımını sağlayan işletim biçimi.

  network adapter (ağ kartı). Bilgisayarı kablo ile diğer bilgisayara fiziksel olarak bağlanmasını sağlar.

  network driver (ağ sürücüsü). Ağın içinde yer alan bir sabit disk ya da dizin.

  network printer (ağ yazıcısı). Ağ içine bütün kullanıcılar tarafından kullanılabilen ortak yazıcı.

  non-windows application (Windows dışı uygulamalar). Bellek yönetimi, sanal bellek vb. özelliklere sahip olmayan ancak Windows ortamında çalışan programlar.

  Normal Template (Normal Şablon). Normal Template (Normal Şablon), herhangi bir belge için genel amaçlı bir şablondur. Word'ü başlattığınızda ya da standart araç çubuğundan New (Yeni) düğmesine bastığınızda, Word Normal şablona dayalı yeni ve boş bir belge yaratır.
  Varsayılan belge biçimlendirmesini ya da içeriğini değiştirmek için bu şablonu değiştirebilirsiniz.

  object (nesne). Bir veri ya da masaüstünde herhangi bir şey için kullanılan genel terim. Bir Active Directory bileşeni. Kullanıcılar, gruplar vb. Nesne temelli ortamda bütün bileşenler birer nesne olarak yer alırlar. Programlanırlar ya da yönetilirler.

  Offline folder (çevrim dışı klasör). Çevrimiçi klasör kullanımı teknolojisi ise Windows 2000'in tanıtımlarında vurgulandığı gibi özellikle hareketli (tek başına ve şirket ağına bağlı olarak notebook bilgisayar kullanan kullanıcılar) kullanıcıların verilerini online ve offline durumdayken kullanmalarını sağlar.
  operator. Aritmetik ya da mantıksal işlemler yapmak için kullanılan özel simgeler (karakterler).

  open (açmak). Bir belgeyi ya da tabloyu yükleyerek pencereye getirmek. Bir pencereyi aktif duruma getirmek.

  page (sayfa). Bellekte belli bir kapasitedeki alan.

  Paragraph Mark (Paragraf İmi) ((). Paragrafı bitirmek için ENTER tuşuna bastığınızda Word'ün eklediği yazıcıdan basılamaz () karakterdir. Paragraph Mark (Paragraf İmi), sizin paragrafa uyguladığınız biçimlendirmeyi de içerir. Standart araç çubuğundaki düğme ile ekranda görünmesi sağlanır.

  partition (bölüm). Sabit disk üzerinde ayrı bir bölüm.

  password (parola / şifre). Kullanıcı için programa giriş izni.

  path (yol). Sürücü ve dosya adlarına ulaşmada kullanılan terim.

  peer-to-peer (eşler arası). Bilgisayarlar arasında uygulama ve dosya paylaşımını sağlayan network şekli.

  peripheral unit (çevre birimi). Bir bilgisayar sisteminde ana bilgisayarın yanında yer alan yazıcı, modem, vb. yan birimler.

  permission (izin). Bir dizin, dosya ya da bir aygıtla ilgili olarak kullanıcılara verilen yetkiler.

  parameter (parametre). Bir query ya da stored procedure çalıştırıldığında kullanılan bir bilgi. Parametreler sayesinde aynı query ya da stored procedure, farklı değerlerle birlikte birçok kez kullanılabilir.

  physical name (fiziksel ad). Bir dosyanı yer aldığı yol (path).

  Plug-and-Play. Donanım birimlerinin otomatik olarak tanınması ve yazılımların kuruluşlarının otomatik olarak yapılmasını sağlayan donanım ve yazılım tasarım teknolojisi.

  port (çıkış). Bilgisayardan çıkış ve bir aygının takıldığı bağlantı yerleri.

  pre-emptive multitasking (öncelikli çok görevlilik). Kullanıcıya en iyi şekilde yanıt vermeyi amaçlayan ve buna göre işlemcinin kontrolünü programın aldığı işletim biçimi.

  primary domain controller (ana domain kontrol birimi). Primary Domain Controller. NT Server'ın bir domain'inde merkezi yönetim amaçlı kurulması. Ana domain kontrol birimi kullanıcı veritabanına sahiptir. Domain kullanıcılarının sisteme girişi ana kontrol birimi üzerinden kontrol edilir.

   Forum Saati 17th Aralık 2018, 17:00